Fonde og sponsorer


Stor tak til vores fonde og sponsorer, uden hvis støtte, vores arbejde ikke var muligt.

Sønderborg Kommune (driftsstøtte)

Augustinusfonden (talentudvikling, skolesamarbejde)

Linak A/S (elitemiljø, børnehavesangprojekt, Skolernes Sangdag 2023 samt 10 års jubilæum)

Fabrikant Mads Clausens Fond (sangundervisning)

Statens Kunstfond (opstart af Sangcentrets børnekor)

Region Syddanmarks Kulturpulje (kontinuerligt skolekor)

Borgen Shopping (luciakjoler)

Nordeafonden (Alsang og kormaraton)

BHJ-Fonden (DR – Skolernes Sangdag 2023)