Sponsorer


Stor tak til vores fonde og sponsorer, uden hvis støtte, vores arbejde ikke var muligt.

Sønderborg Kommune (driftsstøtte)

Linak A/S (elitemiljø og børnehavesangprojekt)

Fabrikant Mads Clausens Fond (sangundervisning)

Statens Kunstfond (aktuelt: opstart af Sangcentrets børnekor, direktionskursus)

BHJ-fonden (drengesangprojekt)

Region Syddanmarks Kulturpulje (børnejul med Sigurd Barrett)

Borgen Shopping (luciakjoler)

Tønderhus Fond (Sigurd Børnejulekoncert, Tønder 2021)

De landsdækkende projekter støttes af:

Nordeafonden (SANGGLAD)

A.P. Møller Fonden (Sang-Bevægelse-Læring)

Trygfonden (Sangfællesskaber)