Fonde og sponsorer


Stor tak til vores fonde og sponsorer, uden hvis støtte, vores arbejde ikke var muligt.

Sønderborg Kommune (driftsstøtte)

Augustinusfonden (talentudvikling, skolesamarbejde)

Linak A/S (elitemiljø, børnehavesangprojekt, Skolernes Sangdag 2023 samt 10 års jubilæum)

Fabrikant Mads Clausens Fond (sangundervisning)

Statens Kunstfond (opstart af Sangcentrets børnekor og drenge-fædre-sang

Region Syddanmarks Kulturpulje (kontinuerligt skolekor)

Borgen Shopping (luciakjoler)

Nordeafonden (Alsang og kormaraton)

BHJ-Fonden (DR – Skolernes Sangdag 2023)

Tønderhus Fond (børnejul i Tønder Kulturhus d. 29.11.23)