Sangcentrets Børnekor

Syng i kor!

For alle interesserede børn 7-11 år

September-maj – Sæson 2023-24


FØRSTE KORPRØVE I 2024 er d. 9. januar kl. 16.30-17.30

Sangcentret har oprettet et børnekor for børn i alderen 7-11 år – både drenge og piger. Man skal IKKE til optagelsesprøve for at synge i koret. Vi har fokus på den gode sangoplevelse i et sundt læringsmiljø samt et hyggeligt og rart socialt miljø.

Vi synger synge alle mulige slags sange på mange sprog, og til jul synger vi sammen med Sigurd Barrett og Sønderjysk Pigekor og Drengekor.

Spørgsmål: anna@sangcentret.dk

Tilmelding: http://www.sjpigekor.dk/optagelse/

Info om Det Sønderjyske Sangcenters Børnekor

Det Sønderjyske Sangcenters Børnekor drives af Det Sønderjyske Sangcenter og administreres praktisk i Sønderjysk Pigekor og Drengekors intra.

Sangcentrets Børnekor ledes pt af Anna Kruse, tlf. 50406914, anna@sangcentret.dk

Det Sønderjyske Sangcenters Børnekors målsætning

Sangglæde og samvær er det centrale i koret. Den musikalske standard og ambitionsniveau sættes efter de til enhver tid deltagende børn.

Koret medvirker ved enkelte koncerter gennem sæsonen.

Alle, som opfylder alderskravet 7-11 år, kan være medlem af koret  (ingen optagelsesprøve)

Mødepligt

Der er mødepligt til alle korprøver. Evt. afbud meldes i god tid til dirigenten.

Prøvetidspunkt og sted:

Tirsdag kl. 16.30-17.30 på Sønderborg Kaserne, Gerlachsgade 2, 4. sal, 6400 Sønderborg

Kontingent pr. 1.9.22

Kr. 300 pr. semester (skoleåret har 2 semestre)

Kontingent udsendes til betaling d. 1. november / 1. marts og dækker undervisning, nodemateriale og korbluse(v/opstart). Sangerne skal selv sørge for underdel efter eget valg.

Hjemmeside

Korets officielle hjemmeside er www.sangcentret.dk 

Her offentliggøres nyheder, billeder og offentlige koncerter.

Samtykke til brug af situationsbilleder, andre portrætbilleder og videoer i koret

Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke i medfør af de gældende persondataretlige regler. 

Derimod kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder, herunder holdbilleder, hvilket er baggrunden for denne samtykkeerklæring. 

Ved indmeldelse giver man som forælder med virkning fra optagelse i koret samtykke til, at Det Sønderjyske Sangcenter må offentliggøre portrætbilleder og videoer af mit barn med henblik på at beskrive korlivet, herunder korprøver, koncerter, turnéture, weekendture og arrangementer.  

Til PR brug kan billeder og videoer offentliggøres på korets og samarbejdspartneres hjemmesider, sociale medier samt på trykte publikationer som plakater, flyers og programmer.

Billeder og videoer vil derudover ikke blive udleveret til ekstern brug uden særskilt samtykke. 

Samtykket er tidsubestemt, men det kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse eller meddelelse til korets bestyrelse. Dette vil dog medføre udmeldelse af koret. I korets privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan institutionen behandler personoplysninger på dig eller dit barn, dit barns rettigheder og hvordan samtykket kan tilbagekaldes.

Regler vedr. ind- og udmeldelse af Sangcentrets Børnekor

De første 3 korprøver for en ny sanger er gratis prøvegange. Herefter forpligter man sig til at betale kontingent for det pågældende semester (kr. 300)

Officiel indmeldelse i koret skal ske senest efter 3. prøvegang.

Udmeldelse skal ske skriftligt til korets dirigent. 

Ved starten af et nyt semester skal man udmelde sig senest dagen efter 3. korprøve(dette gælder for nye sangere) – ellers opkræves kontingent for det pågældende semester.

Indmeldelse i koret gælder som udgangspunkt for det pågældende skoleår.