Velkommen!

Musikalitet, glæde, kropsbevidsthed, selvværd, koncentration

Det er sang, og vi er her for at styrke den!

Det Sønderjyske Sangcenter er sat i verden for at styrke sangen. Vi henvender os primært til børn i alle aldre samt voksne, der arbejder med børn, dvs:

  • pædagoger i børnehaven
  • pædagoger i SFO og skoler
  • musiklærere i skoler, musikskoler, højskoler m.m.
  • andre, der arbejder med sang i deres undervisning

Men vi har også en række aktiviteter og tilbud til voksne, og så administrerer vi elitekorene, Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Sangcentret arbejder i hele området langs den dansk-tyske grænse – både nord og syd for den – samt selvfølgelig i hele Sønderborg Kommune.

TEKSTER ALSANG 2024