Små synger sammen

For daginstitutioner og 0.-klasser i Sønderborg Kommune


Denne dag med sang for de mindste, finder sted på Biblioteket i Sønderborg

onsdag d. 11. september 2024 (for 0.-klasser)

torsdag d. 12. september 2024 (for daginstitutioner)

Inden selve dagen afholdes et kursus for lærere og pædagoger, som gerne vil lære sangene at kende, så de kan øves med børnene inden “Små Synger Sammen”-dagen. Kurset afholdes onsdag d. 21. august kl. 18:30 på Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderborg Kaserne

Vi glæder os til at synge med jer!

Kurset og SSS-dagen ledes af sangpædagog Anna Zaabalawi og arrangeres i samarbejde med Biblioteket Sønderborg og Sangens Hus.

Kontakt: Anna Kruse Ibsen, anna@sangcentret.dk, mobil 50406914