Sang uden grænser

Sang som sproglig og kulturel udtryksform


Sang uden grænser er et tværgrænseprojekt for tyske og danske institutioner på begge sider af den dansk-tyske grænser. Projektet styres fra Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  • Dansk-tysk kursusrække med emnet “syng med børn på flere sprog”. 
  • Sangaktiviteter, som gennemføres af børnehaverne og skolerne i selve institutionen. Materialer stilles til rådighed. 
  • Flere besøg af musikpædagoger i børnehaverne og skolerne.
  • Møder med institutioner på den anden side af grænsen (transportomkostninger dækkes af projektet).
  • Fælles afslutningsarrangement med de andre institutioner, der har deltaget i projektet.
  • Det er gratis at deltage.

Hvem kan deltage?

  • Børnehaver og skoler fra Region Sønderjylland-Schleswig.
  • Børnene skal være mellem 5 og 8 år, gruppestørrelsen bør ikke overstige 30 børn. Ved spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte os. 

Vil du gerne tilmelde din institution til projektet eller vil du høre mere?
Kontakt
Galina Jørgensen på gaj@region.dk

Sang uden grænser er støttet økonomisk af BHJ-fonden.