Dansk-tysk børnekordag 2022

Når man synger sammen, nedbrydes alle skel. Selv om man ikke kan forstå hinandens sprog, kan man synge sammen og dermed udvikle et fælles sprog og et fællesskab.


Vi vil medvirke til at øge forståelsen mellem og kendskabet til hinanden hos danske og tyske børn på begge sider af den dansk/tyske grænse.

  • Styrke børnenes musikalitet og sangevner.
  • Børnene skal synge og danse sammen og lære et repertoire af sange på dansk, tysk og evt. andre sprog (fremmedsprog f.eks. afrikanske sprog).
  • Dagen sluttes af med en fælles koncert for forældrene.

Hvem kan deltage?

  • Dansk-tysk børnekordag henvender sig primært til børn i 1.-3. klasse.
  • Der inddrages både danske skoler og tyske mindretalsskoler i Nordslesvig samt Bugenhagenschule i Schleswig og Jaruplund Danske Skole . 

Sted: Den tyske efterskole i Tinglev / Deutsche Nachschule Tingleff

Tilmelding: information kommer senere

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.